Kirstine Andersen - Mentor for unge

Kirstine Andersen - Unge mentor
  • Har 30 års erfaring med arbejde med børn og unge

  • Har været ungementor/støttekontaktperson i Rudersdal kommune i 15 år for 7 unge med forskellige vanskeligheder

  • Jeg har 24 års undervisningserfaring (uddannet folkeskolelærer 1990)og arbejder til dagligt med børn og unge. Jeg har både erfaring med normal- og specialområdet.
  • Er inklusions- og AKT-vejlder og har en certificeret AKT- uddannelse: ICDP(International Childhood Development Program) med psykolog Jørgen Rønsholdt, 2010

  • Har taget diverse kurser om ADHD, autisme, opmærksomhedsforstyrrelser

  • Er robust fysisk og psykisk og meget fleksibel

  • Har stor evne til at skabe tillid og tryghed